Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 298/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięc...

VI SA/Wa 296/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego sto...

VI SA/Wa 297/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie uzupełnienia decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie o zawieszenie praw wynikających z licencji pracownika zabezpi...

VI SA/Wa 295/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawi...