Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 515/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

II GZ 114/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych , nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wpisu na listę radców prawnych

III SAB/Kr 30/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-09

Wniosek S. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Szkoły [...] w K

VI SA/Wa 2192/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

VI SA/Wa 691/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II GZ 355/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Notarialnej , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

VI SA/Wa 1257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

II GSK 152/12 - Wyrok NSA z 2013-04-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania