Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Ke 459/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-12-27

Wniosek w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 1746/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1199/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

III SA/Po 763/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania