Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SO/Gl 1/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 1/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-04-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przeniesienia własności działek

I SA/Wa 762/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I SA/Wa 1781/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1994/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-25

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

II SA/Lu 273/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

II SA/Gl 997/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-01

skarg M. G. i W. G. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie niedopuszczalności wniesionego środka odwoławczego w sprawie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości na skutek wniosku M. G. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Gl 754/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody S. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 354/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość

I OZ 415/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   5