Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Gd 494/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 1000/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Bk 208/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność gminy pod realizację inwestycji drogowej

VIII SA/Wa 356/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 584/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA/Wa 947/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Kr 12/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OZ 418/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , Nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 2578/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   6