Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Bk 795/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-08

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Rz 79/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Bd 243/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-05-06

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Sz 272/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-02

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

II SA/Po 906/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 541/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-07-29

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 149/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Bk 443/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-10-29

Wniosek w przedmiocie zmiany w części orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

II SA/Gd 683/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 743/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Śląskiego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną