Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 951/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie zakończonej wyrokiem NSA w Warszawie sygn. akt II SA 1070/99

I OZ 960/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

IV SA/Po 52/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

III SA/Lu 584/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie utrzymania w mocy opinii służbowej w zakresie wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Komendanta Miejskiego Policji , Nr [...]

II SA/Sz 713/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-10-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Rz 107/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie mieszkania