Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1502/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-17

Wniosek w przedmiocie odmowy skorygowania zaświadczenia o wysokości uposażenia

II SA/Wa 1208/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-12

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza

IV SA/Po 244/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-01

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 800/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

I OZ 355/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza

II SA/Wa 365/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 628/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26

Wniosek w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku zwrotu kosztów nauki

III SO/Lu 3/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-08

Wniosek w przedmiocie utrzymania w mocy opinii służbowej

I OZ 728/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Zażalenie na zarządzenie przewodniczącego składu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

I OZ 794/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w B. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia potwie...
1   Następne >   +2   4