Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 101/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie oceny stanu zdrowia w zakresie dotyczącym ustalenia zdolności do służby

II SA/Wa 1100/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia orzeczenia

IV SA/Gl 467/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie funkcjonariuszy Policji w zakresie wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Go 76/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-30

Wniosek w przedmiocie przywrócenia do służby

III SA/Gd 96/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w przedmiocie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym

III SA/Gd 96/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w przedmiocie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym

III SA/Gd 293/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-04

Sprawa ze skargi E. B. na orzeczenie Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej

II SA/Wa 848/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 468/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 751/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do nagrody rocznej za 2007 rok
1   Następne >   +2   5