Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1494/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-14

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Ke 158/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-04-28

Wniosek w przedmiocie nakazu wypłaty należnych świadczeń ze stosunku pracy

I OZ 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie zaliczenia okresów pracy i w...

II SA/Wa 544/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-13

Wniosek w przedmiocie obniżenia dodatku służbowego

III SA/Łd 119/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-17

Wniosek w przedmiocie uchylenia orzeczenia organu I instancji w części dotyczącej wymierzenia kary dyscyplinarnej i utrzymania w mocy zaskarżonego orzeczenia I instancji w pozostałym zakresie

II SA/Sz 579/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-07-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary nagany

III SA/Gd 228/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w przedmiocie potrącenia części miesięcznego uposażenia

II SA/Wa 762/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-25

Wniosek w przedmiocie refundacji kosztów przekwalifikowania zawodowego

II SO/Wa 13/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o nadanie st...

II SA/Wa 1898/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-05

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego
1   Następne >   +2   6