Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 952/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta [...] Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 1103/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-28

Wniosek w przedmiocie odmowy przyjęcia na aplikacje ogólną

II SA/Wa 1397/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-15

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia zastrzeżenia do pozostawienia bez rozpatrzenia zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko prokuratora

II SA/Wa 682/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany

III SA/Gd 1063/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-23

Wniosek w przedmiocie nakazania pracodawcy wypłaty należnego świadczenia przysługującego pracownikowi

I OZ 557/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Prac...

IV SA/Gl 678/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w K. w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Wa 2316/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-20

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o zwolnieniu ze służby

II SA/Bd 684/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-09-05

Wniosek w przedmiocie uznania winnym popełnienia zarzucanego czynu i odstąpienia od ukarania

III SA/Gd 160/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w przedmiocie nakazania pracodawcy wypłaty należnego świadczenia przysługującego pracownikowi
1   Następne >   3