Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ol 199/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-03-10

Wniosek w przedmiocie wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe

I OSK 2976/14 - Wyrok NSA z 2016-02-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 543/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-11

Wniosek w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1182/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wa 2139/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy powołania podoficera do służby stałej

II SA/Wa 505/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-19

Wniosek w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 2/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Sz 667/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-01-07

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

II SA/Ol 1019/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-09-21

Wniosek w przedmiocie kary dyscyplinarnej nagany

II SA/Wa 1452/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-03

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Biurze Ochrony Rządu
1   Następne >   +2   4