Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Po 37/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II OZ 277/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie ustalenia zasad prywatyzacji Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Golubiu

II OZ 930/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie choroby zawodowej

II OZ 855/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w drodze zbycia udziałów w Spółce

IV SA/Gl 506/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 496/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku skarżącego z dnia [...]r. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 547/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w zakresie wniosku skarżącego , sygn. akt IV SA/Gl 547/08

III SA/Łd 79/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-09

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

VII SA/Wa 1344/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

III SA/Kr 880/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z14 sierpnia 2007 r., znak: [...] w przedmiocie choroby zawodowej
1   Następne >   +2   5