Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 188/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zwolnienia osobnej kwatery stałej

II SA/Wa 1754/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-28

Wniosek w przedmiocie utraty uprawnień dotyczących zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby

III SA/Łd 25/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego