Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1553/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2395/10

II SA/Wa 1129/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1129/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 523/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 163/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi K. J. na Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie niewykonania wyroku o sygn. akt III SA/Wa 1032/08