Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 516/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1214/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi A. R. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-26

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego posta...

II SA/Sz 141/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-05

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1073/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-25

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego