Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Po 736/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego