Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 417/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-05

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 355/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-06-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 972/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-25

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkania

IV SA/Gl 149/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej