Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 2385/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1016/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu [...] W.

II SA/Wa 2599/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OZ 880/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego