Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SAB/Kr 46/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-22

Wniosek K. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji

IV SA/Gl 785/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Sz 1264/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-15

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1122/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

II SA/Sz 250/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-17

Wniosek R. S. przywrócenie terminu do wniesienia zażaleń : - na postanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia powtórnego zażalenia na postanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu , - na postanowienie Sądu o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie...

IV SA/Wr 295/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa

IV SA/Gl 519/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta K.

II SA/Wa 2066/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-27

Wniosek w przedmiocie niezakwalifikowania i nieumieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej poprzez wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu

I OZ 994/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SA/Sz 250/11odmawiające R. S. przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Szczecinie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia zażaleń na: - postanowienie Sądu o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia powtórnego zażaleni...

I OZ 1062/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
1   Następne >   +2   4