Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 1712/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie odrzucenia skargi na pisma Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania pomocy z zasobów Gminy Miejskiej