Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 1037/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SO/Wr 8/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-06-28

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku Z. R. o wymierzenie Prezydentowi W. grzywny za nieprzekazanie Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Sz 612/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-10-15

Wniosek w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 1071/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-10-03

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 449/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 583/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 227/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do wynajęcia lokalu na czas nieoznaczony i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu