Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd WSA w Krakowie X

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania