Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SO/Gd 4/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Gminy [...] grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II SA/Ke 432/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-12-27

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Lu 218/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy nr [...] w sprawie odwołania Sekretarza Gminy