Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Lu 588/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy L. w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy, w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Lu 270/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy J. nr [...] w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy - w zakresie wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

III SA/Kr 381/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-29

Wniosek w przedmiocie przebiegu linii komunikacyjnych na obszarze miasta

III SA/Lu 267/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na skutek wniosku skarżących

III SA/Lu 269/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy nr [...] w sprawie stwierdzenia odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy - w zakresie wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

III SA/Lu 266/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy nr [...] w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - w zakresie wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Ke 653/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-08

Wniosek w przedmiocie powierzenia spraw zastępcy Wójta