Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Lu 331/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi K. G. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy

III SA/Wr 302/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-04

Wniosek w przedmiocie uchwalenia Statutu Miasta L oraz na załącznik nr 8 do Statutu Miasta L

III SA/Kr 1/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-15

Wniosek w przedmiocie ustalania dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego , zakładów gastronomicznych na terenie Gminy

II OZ 601/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na rozdział IX uchwały Rady Miejskiej w Lubinie nr XXXVIII/173/96 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubina oraz załącznik nr 8 do Statutu Miasta Lubina - zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Lubinie nr XLIV/250/2000 z dn...

II SA/Bd 204/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-04-23

Wniosek w przedmiocie przyjęcia statutów sołectw