Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Wa 468/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 854/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie radnych

II OZ 1150/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 1565/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy P.