Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 566/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia skargi przez W.S. na uchwałę Rady Gminy K. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Wr 356/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-02

Skarga K. B. R. na uchwałę Rady Miejskiej w M. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi,

II SA/Wa 468/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Go 229/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie statutu Gminy

II SO/Ke 8/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-05-27

Wniosek w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku

II SA/Ke 566/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-08-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Po 853/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 1081/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia wniosku przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Miasta P. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 509/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 134/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na uchwałę Rady Gminy w Ł. nr (...) w przedmiocie udzielenia wójtowi upoważnienia do nieodpłatnego użyczenia budynku
1   Następne >   2