Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Gd 315/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 1261/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta S. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Wr 33/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-04-16

Skarga Wojewody D., na uchwałę Rady Miejskiej J. G., w przedmiocie utworzenia spółki pod nazwą 'A' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Ke 1113/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-06-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Sz 29/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-10-07

Wniosek w przedmiocie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry

II OZ 834/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi E. F. na zarządzenie zastępcze Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Po 185/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta

III SA/Gd 393/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-09-03

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta

II SA/Ol 911/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-07

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

II SA/Bk 649/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-10-21

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2