Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Sz 817/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-15

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Gminnej

II SA/Rz 1487/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-11-19

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego

II SA/Bd 969/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-10-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wysokości i zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy