Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Po 1044/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Po 731/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-06

Wniosek w przedmiocie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego

II OZ 1314/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego

III SA/Gd 707/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-09-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie powołania Miejskiej Komisji do spraw referendum gminnego

II SA/Ke 786/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-09-19

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Słupia

IV SA/Gl 675/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II OZ 471/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w K. , znak [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

VIII SA/Wa 247/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego