Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 745/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-15

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 2143/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-05

Wniosek w przedmiocie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych

VIII SA/Wa 1075/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-13

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Po 799/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-20

Wniosek w przedmiocie ustalenia diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów

III SA/Wr 1422/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-06

Wniosek w przedmiocie uchylenia jako niezgodnych z prawem uchwał Rady Osiedla K.

II OZ 723/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] , nr [...] w przedmiocie uchylenia jako niezgodnych z prawem uchwał Rady [...]

II OZ 1406/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy O. nr [...] w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 1041/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-10

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia , nr [...] w przedmiocie uchylenia, jako niezgodnych z prawem, uchwał Rady Osiedla K

III SA/Wr 1423/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-02-06

Wniosek w przedmiocie uchylenia, jako niezgodnych z prawem, uchwał Rady Osiedla K.

II SA/Op 492/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-11-30

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2