Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

III SA/Wr 591/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-07

Skarga M. S. i A. D. na pismo Prezydenta W. w przedmiocie zawiadomienia o zmianie danych adresowych budynku wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Rz 112/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-02-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego