Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 2368/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-16

Wniosek w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

V SA/Wa 1874/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-05

Wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

V SA/Wa 2277/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-17

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej