Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1158/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-06

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium RP;

V SA/Wa 183/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 1162/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 2269/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-20

Wniosek w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

III SA/Kr 534/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-16

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

III SA/Kr 536/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-16

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Rz 559/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP

V SA/Wa 1161/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 1108/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

III SA/Kr 534/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej