Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1029/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-16

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

V SA/Wa 1471/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-01

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 1627/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-14

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności dla udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

V SA/Wa 2827/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności dla udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 1132/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 1546/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-31

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

V SA/Wa 1132/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-14

Zażalenie na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 26/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-14

Wniosek w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

V SA/Wa 2889/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-28

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności do udzielenia zgody na pobyt tolerowany;
1   Następne >   +2   4