Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 3237/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-16

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 868/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-04

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 3176/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-18

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 2581/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu

II OZ 41/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców nr [...] w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 2843/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-21

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 2611/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania do powrotu oraz zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IV SA/Wa 3861/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-08

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na przewoźnika

IV SA/Wa 821/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-11

Wniosek w przedmiocie cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

IV SA/Wa 1834/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-07

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do powrotu
1   Następne >   2