Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 2913/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-28

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1140/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 983/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 669/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 913/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-07

Wniosek A.G., A.Z., A.P., A.J., A.K., B.C., B.P., C.G., E.S., H.W., J.K., K.G., K.P., M.G., M.G., M.C., S.W., S.S., S.S. i Z.S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki , nr [.....

I OZ 1123/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności działki

I SA/Wa 3270/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2256/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 668/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 1222/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3