Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 186/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji cofającej pozwolenie na broń palną myśliwską

II SA/Wa 187/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-29

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji cofającej pozwolenie na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1390/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 1224/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 6 sierpnia 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 1224/16 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z [...] marca 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową dla ochrony osobistej

II SA/Wa 448/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-16

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 448/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-07

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1539/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-17

Wniosek w przedmiocie naliczenia opłaty z tytułu przechowywania broni w depozycie policyjnym

II SA/Wa 819/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej

II SA/Wa 819/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-27

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną bojową do ochrony osobistej