Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ke 255/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-06-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 303/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-26

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłków stałych wyrównawczych i zasiłków stałych

IV SA/Po 685/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Po 865/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-11-13

Wniosek w przedmiocie pomocy społecznej

I SA/Wa 738/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego

II SA/Go 649/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

Skarga na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Bk 696/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 174/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-28

Wniosek w przedmiocie odmowy opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
1   Następne >   2