Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 175/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku tut. Sądu Sygn. akt IVSA/ Gl 175/07

IV SA/Po 148/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-22

skarg A.G. na decyzje SKO z dnia [...] Nr [...] z dnia [...] Nr [...] z dnia [...] Nr [...] z dnia [...] Nr [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiotach zasiłku celowego

IV SA/Po 689/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 692/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 695/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 698/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 616/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego
1   Następne >   2