Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 55/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bk 73/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SA/Gl 855/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego w zakresie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku ogłoszonego w dniu [...] r.

II SA/Go 709/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrównania zasiłku pielęgnacyjnego p o s t a n a w i ł: przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

IV SA/Po 64/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-01

Wniosek w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 54/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B.-B. w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Po 461/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-04-22

Wniosek pełnomocnika G. L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tut. Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r. Nr [...] przedmiocie zasiłku celowego;

I OZ 219/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. S. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej

II SA/Łd 990/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-24

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej
1   Następne >   2