Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 223/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 204/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku pielegnacyjnego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Po 148/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-13

skarg A. G. na decyzje SKO z dnia [...] r. Nr [...] z dnia [...] r. Nr [...] z dnia [...] r. Nr [...] z dnia [...] r. Nr [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiotach zasiłku celowego

IV SA/Po 603/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1013/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku skarżącego z dnia [...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 224/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii przywrócenia terminu do wniesienia skargi

II SA/Op 513/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Skarga G. G. na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku okresowego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

IV SA/Gl 222/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I OZ 323/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
1   Następne >   2