Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 957/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Gd 49/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Gd 149/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zasiłku stałego

IV SA/Wr 655/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i uznania tej zapomogi za świadczenie nienależnie pobrane

II SA/Bd 231/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-07-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

I OZ 480/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości p o s t a n...