Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 161/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-10

Wniosek w przedmiocie uznania zażalenia na niezałatwienie w terminie sprawy o przyznanie zasiłku okresowego za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu załatwienia sprawy

I OZ 725/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego p...

II SA/Ol 532/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 93/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zaliczki alimentacyjnej w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Ol 531/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 596/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Bd 231/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-09

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Ol 535/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 32/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku z dnia [...] r. o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem
1   Następne >   2