Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 847/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

III SA/Kr 1106/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 744/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-06-19

Wniosek w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 854/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-26

skargę W. Ł. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego, jako wniesioną z przekroczeniem ustawowego terminu. Postanowienie to zostało skarżącej doręczone w dniu 14 października 2009 r. Pismem , skierowanym do WSA w Krakowie, skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję SKO Uzasadniając swój wniosek...

III SA/Kr 855/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 763/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 838/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-25

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 167/01

III SA/Kr 848/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 851/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   3