Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 634/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-17

Wniosek w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Sz 568/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Sz 240/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-02-06

Wniosek w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych

II SA/Sz 615/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 240/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-03-09

Wniosek w przedmiocie przyznania usług opiekuńczych