Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1835/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Wniosek w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I SA/Wa 450/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 11/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bd 863/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-02

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 1090/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego

I OW 180/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Ś. o umieszczenie w domu pomocy społecznej
1   Następne >   2