Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 198/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Łd 799/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-31

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwoty nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej

IV SA/Gl 138/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B.- B. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gd 251/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Gd 89/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Gd 90/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 292/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ol 33/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-03-13

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego specjalnego

II SA/Bd 26/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2