Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 355/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 1106/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Wr 467/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-27

Wniosek w przedmiocie kontynuacji wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego, składki zdrowotnej i wyrównania zasiłku stałego

II SA/Lu 810/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku z tytułu macierzyństwa

II SA/Rz 469/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-08

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego oraz odmowy przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Gd 190/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

I OZ 273/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Koninie , nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych

I OZ 360/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 367/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2